You need to enable JavaScript to run this app.

Povinné informace GDPR a AML

Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátní kanceláří

Společnost Procházka & Co., advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 099 63 430, se sídlem Kobližná 71/2, Brno-město, 602 00 Brno, chrání zpracovávané osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Je proto povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Správce osobních údajů:

Procházka & Co., advokátní kancelář, s.r.o.
se sídlem Kobližná 71/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 099 63 430
DIČ: CZ09963430
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121872
e-mail: prochazka“zavináč“ak-brno.cz
tel: 545 242 081
ID DS: s6r9vfn

Podrobněji dále zde: Otevřít pdf

Užitečné odkazy